Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Alessandra Mussolini έχει ενταχθεί στην Ομάδα PPE από τις 12 Δεκεμβρίου 2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου