Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras

6. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį, 2016 m. gruodžio 14 d., pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl taikymo datos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1286/2014 dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų (00051/2016/LEX - C8-0513/2016 - 2016/0355(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, kiek tai susiję su prekėmis, kurios buvo laikinai išvežtos iš Sąjungos muitų teritorijos jūra ar oru (00050/2016/LEX - C8-0512/2016 - 2016/0229(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (00045/2016/LEX - C8-0511/2016 - 2016/0197(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB ir panaikinama Direktyva 2001/81/EB (00034/2016/LEX - C8-0510/2016 - 2013/0443(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (nauja redakcija) (00035/2016/LEX - C8-0509/2016 - 2014/0091(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomos specialios giliavandenių žuvų išteklių žvejybos šiaurės rytų Atlante sąlygos bei žvejybos šiaurės rytų Atlanto tarptautiniuose vandenyse nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2347/2002 (00046/2016/LEX - C8-0507/2016 - 2012/0179(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/34/ES, kiek tai susiję su keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimu ir geležinkelių infrastruktūros valdymu (00049/2016/LEX - C8-0505/2016 - 2013/0029(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu (00048/2016/LEX - C8-0504/2016 - 2013/0028(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių (00047/2016/LEX - C8-0503/2016 - 2013/0013(COD)).

Teisinė informacija - Privatumo politika