Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. prosince 2016 - Štrasburk

7. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000135/2016) , kterou pokládá Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck a Joëlle Mélin, za výbor ENVI, Komisi: Léčivé přípravky pro pediatrické použití, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) , kterou pokládá Mady Delvaux, za výbor JURI, Komisi: Uznávání obsahu dokladů o rodinném stavu (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) , kterou pokládá Claude Moraes, za výbor LIBE, Komisi: Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).

Právní upozornění - Ochrana soukromí