Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. joulukuuta 2016 - Strasbourg

7. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000135/2016) laatima Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck ja Joëlle Mélin, ENVI-valiokunnan puolesta, komissiolle: Lastenlääkkeet, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) laatima Mady Delvaux, JURI-valiokunnan puolesta, komissiolle: Henkilötietoja koskevien asiakirjojen sisällön tunnustaminen (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) laatima Claude Moraes, LIBE-valiokunnan puolesta, komissiolle: Velvoitteet viisumien vastavuoroisuuden alalla, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö