Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 12. prosinca 2016. - Strasbourg

7. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000135/2016) koje je postavio Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck i Joëlle Mélin, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Lijekovi za pedijatrijsku upotrebu, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) koje je postavio Mady Delvaux, u ime Odbora JURI, Komisiji: Priznavanje sadržaja dokumenata o građanskom statusu (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Obveze u području viznog reciprociteta, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti