Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 grudnia 2016 r. - Strasburg

7. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

- (O-000135/2016) które skierował Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck i Joëlle Mélin, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Produkty lecznicze stosowane w pediatrii, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) które skierował Mady Delvaux, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Uznawanie treści dokumentów dotyczących stanu cywilnego (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności