Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. decembra 2016 - Štrasburg

7. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000135/2016) , ktorú položil Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck a Joëlle Mélin, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Lieky na pediatrické použitie, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) , ktorú položil Mady Delvaux, v mene výboru JURI, pre Komisiu: Uznávanie obsahu dokladov o osobnom stave (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) , ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Povinnosti v oblasti vízovej reciprocity, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia