Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 december 2016 - Strasbourg

7. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

- (O-000135/2016) från Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck och Joëlle Mélin, för utskottet ENVI, till kommissionen: Läkemedel för barn, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) från Mady Delvaux, för utskottet JURI, till kommissionen: Erkännande av innehållet i civilståndshandlingar (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy