Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

9. Διάταξη των εργασιών
CRE

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Δεκεμβρίου 2016 (PE 595.324/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

- Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη συζήτηση για την έκθεση Corbett σχετικά με τη Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (A8-0344/2016) μετά τη συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής ως προς τη δέσμη μέτρων "Καθαρή Ενέργεια για Όλους" (σημείο 86 του Τελικού Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης).

Παρεμβαίνουν οι Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιλογεί το αίτημα, και Philippe Lamberts, υπέρ του αιτήματος.

Με ΗΨ (207 υπέρ, 158 κατά, 11 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας ENF να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στο Χαλέπι, ως δεύτερο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης.

Παρεμβαίνουν οι Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Jean-Luc Schaffhauser, υπέρ του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας EFDD να αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση ως προς το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στην Πολωνία (σημείο 103 του Τελικού Σχεδίου Ημερήσια Διάταξης).

Παρεμβαίνουν οι James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Marek Jurek, υπέρ του αιτήματος, Janusz Lewandowski, ο οποίος θεωρεί ότι η ημερομηνία της συζήτησης αποτελεί κακή επιλογή, καθώς συμπίπτει με την τριακοστή πέμπτη επέτειο από την επιβολή στρατιωτικού νόμου στην Πολωνία και προτείνει να εξεταστεί το θέμα εντός της επιτροπής LIBE (παρουσία του πρώτου αντιπροέδρου της Επιτροπής, Timmermans) πριν να επανέλθει στην Ολομέλεια, Terry Reintke, κατά του αιτήματος της EFDD, και Bogusław Liberadzki, ο οποίος προτείνει να διεξαχθεί η συζήτηση τον Ιανουάριο ή αλλιώς την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016.

Με ΗΨ (80 υπέρ, 200 κατά, 103 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την πρόταση της EFDD.

Με ΗΨ (149 υπέρ, 200 κατά, 31 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την πρόταση του Janusz Lewandowski.

Με ΗΨ (193 υπέρ, 171 κατά, 21 αποχές), το Σώμα εγκρίνει την πρόταση του Bogusław Liberadzki.

Τετάρτη

- Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Επιτροπής για τη σύσταση της Επιτροπής περί εφαρμογής της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και επανάληψης των μεταφορών βάσει του Δουβλίνου, ως δεύτερο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης.

Παρεμβαίνουν οι Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Ska Keller, υπέρ του αιτήματος.

Με ΗΨ (204 υπέρ, 149 κατά, 6 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας EFDD να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την επίθεση στον καθεδρικό ναό των Κοπτών στο Κάιρο – θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία πεποιθήσεων.

Παρεμβαίνουν οι James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Philippe Lamberts, υπέρ του αιτήματος, και Pier Antonio Panzeri, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (173 υπέρ, 150 κατά, 24 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Πέμπτη

Δεν προτείνονται τροποποιήσεις.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Τάκης Χατζηγεωργίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου