Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 12. december 2016 - Strasbourg

9. Razpored dela
CRE

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje decembra 2016 (PE 595.324/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

- Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red doda razprava o poročilu Corbetta z naslovom Splošna revizija Poslovnika Parlamenta (A8-0344/2016), in sicer po razpravi o izjavi Komisije o svežnju ukrepov za energetsko unijo (točka 86 PDOJ).

Govorila sta Helmut Scholz, v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložil zahtevo, in Philippe Lamberts, ki je zahtevo podprl.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (207 glasov za, 158 glasov proti, 11 vzdržanih glasov).

- Zahteva skupine ENF, da se na dnevni red kot druga točka popoldanske razprave doda izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Alepu.

Govorila sta Edouard Ferrand v imenu skupine ENF, ki je obrazložil zahtevo, in Jean-Luc Schaffhauser, ki je zahtevo podprl.

Parlament je zahtevo zavrnil.

- Zahteva skupine EFDD, da se z dnevnega reda umakne izjava Komisije o razmerah na področju pravne države in demokracije na Poljskem (točka 103 PDOJ).

Govorili so James Carver v imenu skupine EFDD, ki je obrazložil zahtevo, Marek Jurek, ki je zahtevo podprl, Janusz Lewandowski, ki je dejal, da je datum za razpravo slabo izbran, saj ustreza petintrideseti obletnici uvedbe vojaške diktature na Poljskem, zato je predlagal, da se vprašanje pred obravnavo na plenarnem zasedanju obravnava v odboru LIBE (v navzočnosti prvega podpredsednika Komisije Timmermansa), Terry Reintke, ki je nasprotoval zahtevi EFDD, in Bogusław Liberadzki, ki je predlagal, naj se razprava organizira januarja ali, če to ni mogoče, v sredo, 14. decembra 2016.

Parlament je zahtevo EFDD zavrnil (EG) (80 glasov za, 200 glasov proti, 103 vzdržani glasovi).

Parlament je zavrnil predlog Janusza Lewandowskega (EG) (149 glasov za, 200 glasov proti, 31 vzdržanih glasov).

Parlament je odobril predlog Bogusława Liberadzkega (EG) (193 glasov za, 171 glasov proti, 21 vzdržanih glasov).

Sreda

- Zahteva skupine GUE/NGL, da se na dnevni red kot druga točka popoldanske razprave doda izjava Komisije o Priporočilu Evropske komisije o izvajanju izjave EU in Turčije ter o ponovni vzpostavitvi predaj v skladu z dublinsko uredbo.

Govorili sta Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, ki je obrazložila zahtevo, in Ska Keller, ki je zahtevo podprla.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (204 glasov za, 149 glasov proti, 6 vzdržanih glasov).

- Zahteva skupine EFDD, da se na dnevni red doda izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o napadu na koptsko katedralo v Kairu – verska svoboda in svoboda prepričanja.

Govorili so James Carver v imenu skupine EFDD, ki je obrazložil zahtevo, Philippe Lamberts, ki je zahtevo podprl, in Pier Antonio Panzeri, ki ji je nasprotoval.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (173 glasov za, 150 glasov proti, 24 vzdržanih glasov).

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govoril je Takis Hadjigeorgiou.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov