Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0013(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0368/2016

Forhandlinger :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Afstemninger :

PV 14/12/2016 - 9.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0496

Protokol
Mandag den 12. december 2016 - Strasbourg

10. Normalisering af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***II - National personbefordring med jernbane ***II - Fælles europæisk jernbaneområde***II (forhandling)
CRE

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbaneselskabernes regnskaber [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk personbefordring med jernbane [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/34/EU for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen forelagde henstillingen A8-0368/2016.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Wim van de Camp og David-Maria Sassoli forelagde henstillingerne A8-0373/2016 og A8-0371/2016.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Bogusław Liberadzki for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Curzio Maltese for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi og Maria Grapini, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska og Ismail Ertug.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner og Eleftherios Synadinos.

Talere: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp og David-Maria Sassoli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9, punkt 9.10 og punkt 9.11 i protokollen af 14.12.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik