Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0013(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0368/2016

Debatai :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Balsavimas :

PV 14/12/2016 - 9.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0496

Protokolas
Pirmadienis, 2016 m. gruodžio 12 d. - Strasbūras

10. Geležinkelio įmonių apskaitos norminimas ***II - Vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugos ***II - Bendra Europos geležinkelių erdvė***II (diskusijos)
CRE

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1192/69 dėl geležinkelio įmonių bendrųjų apskaitos norminimo taisyklių [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas(Pranešėja) Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Rekomendacija dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas(Pranešėja) Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/34/ES, kiek tai susiję su keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų rinkos atvėrimu ir geležinkelių infrastruktūros valdymu [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas(Pranešėja) David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen pristatė rekomendaciją A8-0368/2016.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Wim van de Camp ir David-Maria Sassoli pristatė savo rekomendacijas A8-0373/2016 ir A8-0371/2016.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo: Markus Ferber PPE frakcijos vardu, Bogusław Liberadzki S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Curzio Maltese GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Doru-Claudian Frunzulică), Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tibor Szanyi ir Maria Grapini), Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Mylène Troszczynski ENF frakcijos vardu, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė José Blanco López), Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska ir Ismail Ertug.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner ir Eleftherios Synadinos.

Kalbėjo: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp ir David-Maria Sassoli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 9.9 punktas, 9.10 punktas ir 2016 12 14 protokolo 9.11 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika