Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0013(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0368/2016

Debatten :

PV 12/12/2016 - 10
CRE 12/12/2016 - 10

Stemmingen :

PV 14/12/2016 - 9.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0496

Notulen
Maandag 12 december 2016 - Straatsburg

10. Normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen ***II - Binnenlands passagiersvervoer per spoor ***II - Eén Europese spoorwegruimte***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1192/69 van de Raad betreffende de gemeenschappelijke regels voor de normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007 met betrekking tot openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2012/34/EU met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands passagiersvervoer per spoor en het beheer van de spoorweginfrastructuur [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen licht de aanbeveling toe A8-0368/2016.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Wim van de Camp en David-Maria Sassoli lichten de aanbeveling toe A8-0373/2016 en A8-0371/2016.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Markus Ferber, namens de PPE-Fractie, Bogusław Liberadzki, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Maria Grapini, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska en Ismail Ertug.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp en David-Maria Sassoli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9, punt 9.10 en punt 9.11 van de notulen van 14.12.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid