Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0157(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0023/2016

Внесени текстове :

A8-0023/2016

Разисквания :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Гласувания :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Обяснение на вота
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Протокол
Понеделник, 12 декември 2016 г. - Страсбург

11. Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, и Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Jill Seymour, от името на групата EFDD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García и Lucy Anderson.

Изказаха се: Violeta Bulc и Knut Fleckenstein.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.12 от протокола от 14.12.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност