Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0157(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0023/2016

Indgivne tekster :

A8-0023/2016

Forhandlinger :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Afstemninger :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Stemmeforklaringer
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Protokol
Mandag den 12. december 2016 - Strasbourg

11. Adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for adgang til markedet for havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein forelagde betænkningen.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Elissavet Vozemberg-Vrionidi for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki for S&D-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen, og Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Jill Seymour for EFDD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke og Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García og Lucy Anderson.

Talere: Violeta Bulc og Knut Fleckenstein.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.12 i protokollen af 14.12.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik