Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0157(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0023/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0023/2016

Keskustelut :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Äänestykset :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Äänestysselitykset
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Pöytäkirja
Maanantai 12. joulukuuta 2016 - Strasbourg

11. Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Elissavet Vozemberg-Vrionidi PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki S&D-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: Jill Seymour EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke ja Maria Grapini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García ja Lucy Anderson.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Knut Fleckenstein.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2016, kohta 9.12.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö