Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0157(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0023/2016

Ingediende teksten :

A8-0023/2016

Debatten :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Stemmingen :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Stemverklaringen
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Notulen
Maandag 12 december 2016 - Straatsburg

11. Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de toegang tot de markt voor havendiensten en de financiële transparantie van havens [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elissavet Vozemberg-Vrionidi, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, en Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jill Seymour, namens de EFDD-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke en Maria Grapini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García en Lucy Anderson.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Knut Fleckenstein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.12 van de notulen van 14.12.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid