Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0157(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0023/2016

Teksty złożone :

A8-0023/2016

Debaty :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Głosowanie :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Wyjaśnienia do głosowania
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Protokół
Poniedziałek, 12 grudnia 2016 r. - Strasburg

11. Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Elissavet Vozemberg-Vrionidi w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Bogusław Liberadzki w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, i Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jill Seymour w imieniu grupy EFDD, Diane Dodds niezrzeszona, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke i Maria Grapini.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García i Lucy Anderson.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Knut Fleckenstein.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.12 protokołu z dnia 14.12.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności