Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0157(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0023/2016

Predkladané texty :

A8-0023/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Hlasovanie :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Zápisnica
Pondelok, 12. decembra 2016 - Štrasburg

11. Prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre prístup na trh s prístavnými službami a finančná transparentnosť prístavov [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein uviedol správu.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elissavet Vozemberg-Vrionidi v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL a Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jill Seymour v mene skupiny EFDD, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García a Lucy Anderson.

V rozprave vystúpili: Violeta Bulc a Knut Fleckenstein.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.12 zápisnice zo dňa 14.12.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia