Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0157(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0023/2016

Ingivna texter :

A8-0023/2016

Debatter :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Omröstningar :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Röstförklaringar
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Protokoll
Måndagen den 12 december 2016 - Strasbourg

11. Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, och Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Jill Seymour för EFDD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García och Lucy Anderson.

Talare: Violeta Bulc och Knut Fleckenstein.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 14.12.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy