Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

12. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο José Inácio Faria δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας ALDE και έχει προσχωρήσει στην Ομάδα PPE από τις 12 Δεκεμβρίου 2016.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου