Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0179(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0369/2016

Внесени текстове :

A8-0369/2016

Разисквания :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Гласувания :

PV 13/12/2016 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0483

Протокол
Понеделник, 12 декември 2016 г. - Страсбург

14. Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води *** II (разискване)
CRE

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Isabelle Thomas представи препоръката за второ четене.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Gabriel Mato, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Czesław Hoc, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa и Renata Briano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias и Nicola Caputo.

Изказаха се: Věra Jourová и Isabelle Thomas.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 13.12.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност