Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/0179(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0369/2016

Ingediende teksten :

A8-0369/2016

Debatten :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Stemmingen :

PV 13/12/2016 - 5.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0483

Notulen
Maandag 12 december 2016 - Straatsburg

14. Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in de internationale wateren ***II (debat)
CRE

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de visserij op diepzeebestanden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, tot vaststelling van bepalingen voor de visserij in de internationale wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Isabelle Thomas licht de aanbeveling voor de tweede lezing toe.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa en Renata Briano.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Isabelle Thomas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.2 van de notulen van 13.12.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid