Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0179(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0369/2016

Ingivna texter :

A8-0369/2016

Debatter :

PV 12/12/2016 - 14
CRE 12/12/2016 - 14

Omröstningar :

PV 13/12/2016 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0483

Protokoll
Måndagen den 12 december 2016 - Strasbourg

14. Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om upprättande av särskilda villkor för fiske efter djuphavsbestånd i Nordostatlanten och bestämmelser för fiske i Nordostatlantens internationella vatten samt om upphävande av förordning (EG) nr 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Isabelle Thomas redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn för ENF-gruppen, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa och Renata Briano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias och Nicola Caputo.

Talare: Věra Jourová och Isabelle Thomas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.2 i protokollet av den 13.12.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy