Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2009(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0345/2016

Внесени текстове :

A8-0345/2016

Разисквания :

PV 12/12/2016 - 15
CRE 12/12/2016 - 15

Гласувания :

PV 13/12/2016 - 5.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0485

Протокол
Понеделник, 12 декември 2016 г. - Страсбург

15. Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (разискване)
CRE

Доклад относно положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. [2016/2009(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Cristian Dan Preda (докладчик по становището на комисията AFCO) и Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията FEMM).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

Изказаха се: Edouard Martin (докладчик по становището на комисията PETI), Pavel Svoboda, от името на групата PPE, Péter Niedermüller, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата EFDD, Vicky Maeijer, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios и Ramon Tremosa i Balcells.

Изказаха се: Věra Jourová и József Nagy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 13.12.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност