Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/2009(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0345/2016

Esitatud tekstid :

A8-0345/2016

Arutelud :

PV 12/12/2016 - 15
CRE 12/12/2016 - 15

Hääletused :

PV 13/12/2016 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0485

Protokoll
Esmaspäev, 12. detsember 2016 - Strasbourg

15. Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2015. aastal (arutelu)
CRE

Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2015. aastal [2016/2009(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy tutvustas raportit.

Sõna võttis Věra Jourová (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja) ja Florent Marcellesi (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võtsid Edouard Martin (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Péter Niedermüller fraktsiooni S&D nimel, Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski ja Juan Fernando López Aguilar.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios ja Ramon Tremosa i Balcells.

Sõna võtsid Věra Jourová ja József Nagy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.12.2016 protokollipunkt 5.4.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika