Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2009(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0345/2016

Ingediende teksten :

A8-0345/2016

Debatten :

PV 12/12/2016 - 15
CRE 12/12/2016 - 15

Stemmingen :

PV 13/12/2016 - 5.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0485

Notulen
Maandag 12 december 2016 - Straatsburg

15. De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 (debat)
CRE

Verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 [2016/2009(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO) en Florent Marcellesi (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM).

VOORZITTER: Adina-Ioana VĂLEAN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Edouard Martin (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Péter Niedermüller, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Vicky Maeijer, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski en Juan Fernando López Aguilar.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios en Ramon Tremosa i Balcells.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en József Nagy.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 13.12.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid