Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2009(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0345/2016

Teksty złożone :

A8-0345/2016

Debaty :

PV 12/12/2016 - 15
CRE 12/12/2016 - 15

Głosowanie :

PV 13/12/2016 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0485

Protokół
Poniedziałek, 12 grudnia 2016 r. - Strasburg

15. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. [2016/2009(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO) i Florent Marcellesi (sprawozdawca komisji opiniodawczej FEMM).

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Edouard Martin (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Péter Niedermüller w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Angelika Mlinar w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Vicky Maeijer w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski i Juan Fernando López Aguilar.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios i Ramon Tremosa i Balcells.

Głos zabrali: Věra Jourová i József Nagy.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 13.12.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności