Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2009(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0345/2016

Ingivna texter :

A8-0345/2016

Debatter :

PV 12/12/2016 - 15
CRE 12/12/2016 - 15

Omröstningar :

PV 13/12/2016 - 5.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0485

Protokoll
Måndagen den 12 december 2016 - Strasbourg

15. Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (debatt)
CRE

Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 [2016/2009(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda (föredragande av yttrande från utskottet AFCO) och Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet FEMM).

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Edouard Martin (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Pavel Svoboda för PPE-gruppen, Péter Niedermüller för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski och Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios och Ramon Tremosa i Balcells.

Talare: Věra Jourová och József Nagy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 13.12.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy