Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 12 декември 2016 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявление на председателството
 3.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 4.Състав на Парламента
 5.Състав на политическите групи
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 8.Внесени документи
 9.Ред на работа
 10.Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия ***II - Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози ***II - Единно европейско железопътно пространство***II (разискване)
 11.Достъп до пазара на пристанищни услуги и финансова прозрачност на пристанищата ***I (разискване)
 12.Състав на политическите групи
 13.Състав на комисиите
 14.Североизточната част на Атлантическия океан: дълбоководни запаси и риболов в международни води *** II (разискване)
 15.Положението с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (разискване)
 16.Последователна политика на ЕС по отношение на културните и творческите индустрии (кратко представяне)
 17.Правата на жените в държавите от Източното партньорство (кратко представяне)
 18.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (165 kb) Списък на присъствалите (59 kb) 
 
Протокол (78 kb) Списък на присъствалите (11 kb) 
 
Протокол (253 kb) Списък на присъствалите (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност