Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 12. detsember 2016 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Tööplaan
 10.Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine ***II - Riigisisesed raudtee-reisijateveoteenused ***II - Ühtne Euroopa raudteepiirkond***II (arutelu)
 11.Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus ***I (arutelu)
 12.Fraktsioonide koosseis
 13.Parlamendikomisjonide koosseis
 14.Süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes *** II (arutelu)
 15.Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2015. aastal (arutelu)
 16.ELi sidus kultuuri- ja loomemajanduse poliitika (lühiettekanne)
 17.Naiste õigused idapartnerluse riikides (lühiettekanne)
 18.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 19.Järgmise istungi päevakord
 20.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (142 kb)  Kohalolijate nimekiri (59 kb)
 
Protokoll (74 kb)  Kohalolijate nimekiri (11 kb)
 
Protokoll (228 kb)  Kohalolijate nimekiri (62 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika