Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 12. joulukuuta 2016 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 7.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Käsittelyjärjestys
 10.Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***II - Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat ***II - Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue***II (keskustelu)
 11.Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I (keskustelu)
 12.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 13.Valiokuntien kokoonpano
 14.Koillis-Atlantti: syvänmeren kannat ja kansainvälisillä vesillä harjoitettava kalastus *** II (keskustelu)
 15.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa vuonna 2015 (keskustelu)
 16.Kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskeva EU:n johdonmukainen politiikka (lyhyt esittely)
 17.Naisten oikeudet itäisen kumppanuuden valtioissa (lyhyt esittely)
 18.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (145 kb) Läsnäololista (59 kb) 
 
Pöytäkirja (74 kb) Läsnäololista (11 kb) 
 
Pöytäkirja (230 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö