Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 12 december 2016 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling fracties
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Ingekomen stukken
 9.Regeling van de werkzaamheden
 10.Normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen ***II - Binnenlands passagiersvervoer per spoor ***II - Eén Europese spoorwegruimte***II (debat)
 11.Toegang tot de markt voor havendiensten en financiële transparantie van havens ***I (debat)
 12.Samenstelling fracties
 13.Samenstelling commissies
 14.Noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan: diepzeebestanden en visserij in de internationale wateren ***II (debat)
 15.De situatie van de grondrechten in de Europese Unie in 2015 (debat)
 16.Een coherent EU-beleid voor de culturele en creatieve sector (korte presentatie)
 17.Rechten van vrouwen in de landen van het Oostelijk Partnerschap (korte presentatie)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (145 kb) Presentielijst (59 kb) 
 
Notulen (74 kb) Presentielijst (11 kb) 
 
Notulen (237 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid