Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 12 grudnia 2016 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład grup politycznych
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 8.Składanie dokumentów
 9.Porządek obrad
 10.Zasady normalizujące rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych ***II - Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***II - Jednolity europejski obszar kolejowy***II (debata)
 11.Dostęp do rynku usług portowych i przejrzystość finansowa portów ***I (debata)
 12.Skład grup politycznych
 13.Skład komisji
 14.Północno-wschodni Atlantyk: połowy stad głębinowych i połowy na wodach międzynarodowych *** II (debata)
 15.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej w 2015 r. (debata)
 16.Spójna polityka UE dla sektora kultury i sektora kreatywnego (krótka prezentacja)
 17.Prawa kobiet w państwach Partnerstwa Wschodniego (krótka prezentacja)
 18.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (143 kb) Lista obecności (59 kb) 
 
Protokół (75 kb) Lista obecności (11 kb) 
 
Protokół (240 kb) Lista obecności (62 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności