Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 12 december 2016 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Parlamentets sammansättning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 8.Inkomna dokument
 9.Arbetsplan
 10.Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***II - Inrikes persontrafik på järnväg ***II - Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde***II (debatt)
 11.Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar ***I (debatt)
 12.De politiska gruppernas sammansättning
 13.Utskottens sammansättning
 14.Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten ***II (debatt)
 15.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (debatt)
 16.En konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar (kortfattad redogörelse)
 17.Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet (kortfattad redogörelse)
 18.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (144 kb) Närvarolista (59 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Närvarolista (11 kb) 
 
Protokoll (232 kb) Närvarolista (62 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy