Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 252kWORD 82k
Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 - Στρασβούργο
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Διάταξη των εργασιών
 10.Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ***II - Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ***II - Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος***II (συζήτηση)
 11.Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I (συζήτηση)
 12.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 13.Σύνθεση των επιτροπών
 14.Βορειοανατολικός Ατλαντικός: αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα *** II (συζήτηση)
 15.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (συζήτηση)
 16.Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (σύντομη παρουσίαση)
 17.Δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (σύντομη παρουσίαση)
 18.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.00.

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς.


2. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση για να καταδικάσει τις πρόσφατες πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη, το Μογκαντίσου και το Κάιρο. Αναφέρεται επίσης στην κατάρρευση στέγης σε εκκλησία στο Ούγιο της Νιγηρίας με 160 θύματα. Εκφράζει τα συλλυπητήρια του Σώματος στις οικογένειες των θυμάτων.

Εν συνεχεία, κάνει μνεία στον ιρλανδό υπήκοο Ιμπραΐμ Χαλάβα, ο οποίος προσήχθη ενώπιον της αιγυπτιακής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε διαδήλωση και κινδυνεύει να του επιβληθεί η θανατική ποινή. Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Αιγύπτου να λάβει υπόψη το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος ήταν ανήλικος κατά τη διάρκεια των γεγονότων που του προσάπτονται.

Ανακοινώνει, τέλος, ότι ζήτησε από τον αιθίοπα πρωθυπουργό την άμεση αποφυλάκιση του αντιπολιτευόμενου Μερέρα Γκουντίνα, ο οποίος συνελήφθη στις 30 Νοεμβρίου 2016 επιστρέφοντας από ταξίδι στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε συναντηθεί με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων

Τα Συνοπτικά Πρακτικά των συνεδριάσεων της 30ής Νοεμβρίου 2016 και της 1ης Δεκεμβρίου 2016 εγκρίνονται.

°
° ° °

Ο Ernest Urtasun δηλώνει ότι ήταν παρών κατά τη συνεδρίαση της 30ής Νοεμβρίου 2016 αλλά το όνομά του δεν εμφανίζεται στον κατάλογο παρόντων.


4. Σύνθεση του Σώματος

Pablo Zalba Bidegain διορίστηκε πρόεδρος του ιδρύματος Instituto de Crédito Oficial στην Ισπανία.

Το Σώμα λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία, αυτό το αξίωμα δεν είναι συμβατό με την ιδιότητα του βουλευτή του ΕΚ και διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας του από τις 18 Νοεμβρίου 2016, ενημερώνει δε σχετικά τις αρμόδιες εθνικές αρχές.


5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Alessandra Mussolini έχει ενταχθεί στην Ομάδα PPE από τις 12 Δεκεμβρίου 2016.


6. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, θα προβεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία:

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του (00051/2016/LEX - C8-0513/2016 - 2016/0355(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης διά θαλάσσης ή αέρος (00050/2016/LEX - C8-0512/2016 - 2016/0229(COD))

- Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας (00045/2016/LEX - C8-0511/2016 - 2016/0197(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, την τροποποίηση της οδηγίας 2003/35/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2001/81/ΕΚ (00034/2016/LEX - C8-0510/2016 - 2013/0443(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (αναδιατύπωση) (00035/2016/LEX - C8-0509/2016 - 2014/0091(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου (00046/2016/LEX - C8-0507/2016 - 2012/0179(COD))

- Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής (00049/2016/LEX - C8-0505/2016 - 2013/0029(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών (00048/2016/LEX - C8-0504/2016 - 2013/0028(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (00047/2016/LEX - C8-0503/2016 - 2013/0013(COD))


7. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

- (O-000135/2016) που κατέθεσε Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck και Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Παιδιατρικά φάρμακα, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) που κατέθεσε Mady Delvaux, εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς την Επιτροπή: Αναγνώριση του περιεχομένου των πιστοποιητικών προσωπικής κατάστασης (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) που κατέθεσε Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).


8. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Πρόταση απόφασης για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

JURI, INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, καθώς και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτής της προτάσεως

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI, INTA, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1101/89 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2888/2000 και (ΕΚ) αριθ. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

ITRE

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας για την αμοιβαία πρόσβαση στην αλιεία στο Skagerrak όσον αφορά σκάφη υπό σημαία Δανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - επιτροπή PECH - Εισηγητής: Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Έκθεση που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (2016/2226(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν, αφετέρου, για την τροποποίηση της συμφωνίας προκειμένου να επεκταθούν οι διατάξεις της συμφωνίας στο διμερές εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, δεδομένης της λήξης της διμερούς συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Maria Arena (A8-0332/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα και την κατάργηση της οδηγίας 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ του Συμβουλίου (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Έκθεση σχετικά με τα εργαλεία της ΚΓΠ για τη μείωση της αστάθειας των τιμών στις γεωργικές αγορές (2016/2034(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Έκθεση σχετικά με την γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2016/2114(REG)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (2016/2009(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: József Nagy (A8-0345/2016)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2016/2219(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Έκθεση σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (2016/2072(INI)) - επιτροπή ITRE - επιτροπή CULT - Εισηγητής: Christian Ehler - Εισηγητής: Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2008/376/EΚ του Συμβουλίου για την έγκριση του ερευνητικού προγράμματος του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα και σχετικά με τις τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές πολυετούς διάρκειας για το πρόγραμμα (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - επιτροπή ITRE - Εισηγητής: Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (2016/2036(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, του πρωτοκόλλου προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης (2016/2060(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2015 (2016/2146(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγήτρια: Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου, για συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας σε προγράμματα της Ένωσης (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Juhan Parts ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - επιτροπή CONT - Εισηγητής: Bart Staes (A8-0375/2016)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία – EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana αυτοκινητοβιομηχανία (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/EE όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- ***II Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2347/2002 (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- ***II Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- ***II Σύσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)


9. Διάταξη των εργασιών

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Δεκεμβρίου 2016 (PE 595.324/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

- Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη συζήτηση για την έκθεση Corbett σχετικά με τη Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (A8-0344/2016) μετά τη συζήτηση σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής ως προς τη δέσμη μέτρων "Καθαρή Ενέργεια για Όλους" (σημείο 86 του Τελικού Σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης).

Παρεμβαίνουν οι Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος αιτιλογεί το αίτημα, και Philippe Lamberts, υπέρ του αιτήματος.

Με ΗΨ (207 υπέρ, 158 κατά, 11 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας ENF να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την κατάσταση στο Χαλέπι, ως δεύτερο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης.

Παρεμβαίνουν οι Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Jean-Luc Schaffhauser, υπέρ του αιτήματος.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας EFDD να αφαιρεθεί από την ημερήσια διάταξη η δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση ως προς το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία στην Πολωνία (σημείο 103 του Τελικού Σχεδίου Ημερήσια Διάταξης).

Παρεμβαίνουν οι James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Marek Jurek, υπέρ του αιτήματος, Janusz Lewandowski, ο οποίος θεωρεί ότι η ημερομηνία της συζήτησης αποτελεί κακή επιλογή, καθώς συμπίπτει με την τριακοστή πέμπτη επέτειο από την επιβολή στρατιωτικού νόμου στην Πολωνία και προτείνει να εξεταστεί το θέμα εντός της επιτροπής LIBE (παρουσία του πρώτου αντιπροέδρου της Επιτροπής, Timmermans) πριν να επανέλθει στην Ολομέλεια, Terry Reintke, κατά του αιτήματος της EFDD, και Bogusław Liberadzki, ο οποίος προτείνει να διεξαχθεί η συζήτηση τον Ιανουάριο ή αλλιώς την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016.

Με ΗΨ (80 υπέρ, 200 κατά, 103 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την πρόταση της EFDD.

Με ΗΨ (149 υπέρ, 200 κατά, 31 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την πρόταση του Janusz Lewandowski.

Με ΗΨ (193 υπέρ, 171 κατά, 21 αποχές), το Σώμα εγκρίνει την πρόταση του Bogusław Liberadzki.

Τετάρτη

- Αίτημα της Ομάδας GUE/NGL να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Επιτροπής για τη σύσταση της Επιτροπής περί εφαρμογής της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας και επανάληψης των μεταφορών βάσει του Δουβλίνου, ως δεύτερο σημείο της απογευματινής συνεδρίασης.

Παρεμβαίνουν οι Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία αιτιολογεί το αίτημα, και Ska Keller, υπέρ του αιτήματος.

Με ΗΨ (204 υπέρ, 149 κατά, 6 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

- Αίτημα της Ομάδας EFDD να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με την επίθεση στον καθεδρικό ναό των Κοπτών στο Κάιρο – θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία πεποιθήσεων.

Παρεμβαίνουν οι James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Philippe Lamberts, υπέρ του αιτήματος, και Pier Antonio Panzeri, κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (173 υπέρ, 150 κατά, 24 αποχές), το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Πέμπτη

Δεν προτείνονται τροποποιήσεις.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Τάκης Χατζηγεωργίου.


10. Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ***II - Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ***II - Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2012/34/ΕΕ όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υποδομής [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Η Merja Kyllönen παρουσιάζει τη σύσταση A8-0368/2016.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Οι Wim van de Camp και David-Maria Sassoli παρουσιάζουν τις συστάσεις τους A8-0373/2016 και A8-0371/2016.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bogusław Liberadzki, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Tibor Szanyi και Maria Grapini, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska και Ismail Ertug.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ivana Maletić, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Gesine Meissner και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp και David-Maria Sassoli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9, σημείο 9.10 και σημείο 9.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2016.


11. Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Ο Knut Fleckenstein παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jill Seymour, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Λάμπρος Φουντούλης, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García και Lucy Anderson.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Knut Fleckenstein.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2016.


12. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο José Inácio Faria δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας ALDE και έχει προσχωρήσει στην Ομάδα PPE από τις 12 Δεκεμβρίου 2016.


13. Σύνθεση των επιτροπών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE το ακόλουθο αίτημα διορισμού:

επιτροπή ENVI: Ivica Tolić αντί του Dubravka Šuica

Ο διορισμός αυτός θα θεωρηθεί επικυρωθείς εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


14. Βορειοανατολικός Ατλαντικός: αποθέματα βαθέων υδάτων και αλιεία σε διεθνή ύδατα *** II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών όρων όσον αφορά την αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων όσον αφορά την αλιεία σε διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Η Isabelle Thomas παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gabriel Mato, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sylvie Goddyn, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa και Renata Briano.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Νότης Μαριάς και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Isabelle Thomas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2016.


15. Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 [2016/2009(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: József Nagy (A8-0345/2016)

Ο József Nagy παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO) και Florent Marcellesi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Edouard Martin (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Péter Niedermüller, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Σοφία Σακοράφα, Γεώργιος Επιτήδειος και Ramon Tremosa i Balcells.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και József Nagy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2016.


16. Μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας [2016/2072(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Συνεισηγητές: Christian Ehler και Luigi Morgano (A8-0357/2016)

Οι Christian Ehler και Luigi Morgano προβαίνουν στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Νότης Μαριάς, Constance Le Grip, José Blanco López, João Ferreira, Bogdan Brunon Wenta και Jasenko Selimovic.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2016.


17. Δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στα κράτη της ανατολικής εταιρικής σχέσης [2016/2060(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

Η Constance Le Grip (αναπληρώνει την εισηγήτρια) προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tibor Szanyi, Νότης Μαριάς, Jasenko Selimovic και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.12.2016.


18. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Ivan Štefanec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς, Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Lidia Senra Rodríguez, Emilian Pavel, Nicola Caputo, Deirdre Clune και Jasenko Selimovic.


19. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 595.324/OJMA).


20. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.25.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Bullmann, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill, Gill CBE, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδημούλης, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Šoltes

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου