Indeks 
Zapisnik
PDF 231kWORD 74k
Ponedjeljak, 12. prosinca 2016. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Izjava Predsjedništva
 3.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 4.Sastav Parlamenta
 5.Sastav klubova zastupnika
 6.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 7.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 8.Podnošenje dokumenata
 9.Plan rada
 10.Normalizacija računa željezničkih prijevoznika ***II - Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika ***II - Jedinstveni europski željeznički prostor***II (rasprava)
 11.Pristup tržištu lučkih usluga i financijska transparentnost luka ***I (rasprava)
 12.Sastav klubova zastupnika
 13.Sastav odbora
 14.Sjeveroistočni Atlantik: dubokomorski stokovi i ribolov u međunarodnim vodama *** II (rasprava)
 15.Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji u 2015. godini (rasprava)
 16.Dosljedna politika EU-a za kulturne i kreativne industrije (kratko predstavljanje)
 17.Prava žena u državama Istočnog partnerstva (kratko predstavljanje)
 18.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 19.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 20.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00 h.

Govorio je Notis Marias.


2. Izjava Predsjedništva

Predsjednik je osudio nedavne napade koji su se dogodili u Istanbulu, Mogadishuu i Kairu te u kojima je bilo mnogo žrtava. Također se osvrnuo na rušenje krova crkve u Uyou (Nigerija), u kojemu je nastradalo najmanje 160 osoba. Obiteljima žrtava izrazio je sućut Parlamenta.

Također je podsjetio na sudbinu irskog državljanina Ibrahima Halawe, koji je uhićen u Egiptu nakon što je sudjelovao u jednom prosvjedu i kojemu prijeti smrtna kazna. Predsjednik je obznanio da je od predsjednika Republike Egipat zatražio da u obzir uzme činjenicu da je optuženik u trenutku događaja zbog kojih je optužen bio maloljetnik.

Naposljetku je obznanio da je od etiopskog premijera zatražio hitno puštanje na slobodu pripadnika oporbe Merere Gudine, koji je uhićen 30. studenoga 2016. prilikom povratka s putovanja u Europu tijekom kojega se susreo sa zastupnicima u Europskom parlamentu.


3. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 30. studenog 2016. i 1. prosinca 2016.

°
° ° °

Ernest Urtasun obznanio je da je bio nazočan na sjednici od 30. studenoga 2016., ali da se njegovo ime ne nalazi na popisu nazočnih.


4. Sastav Parlamenta

Pablo Zalba Bidegain imenovan je predsjednikom ustanove Instituto de Crédito Oficial u Španjolskoj.

Parlament je obznanio da je u skladu s člankom 7. stavkom 3. Akta izboru zastupnika u Europski parlament na neposrednim općim izborima ta dužnost nespojiva s dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu te je utvrdio slobodno zastupničko mjesto s učinkom od 18. studenoga 2016. i o tome obavijestio nadležna nacionalna tijela.


5. Sastav klubova zastupnika

Alessandra Mussolini član je Kluba zastupnika PPE od 12. prosinca 2016.


6. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednik je objavio da će zajedno s predsjednikom Vijeća u srijedu 14. prosinca 2016. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode u pogledu datuma njezine primjene (00051/2016/LEX - C8-0513/2016 - 2016/0355(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 952/2013 o Carinskom zakoniku Unije, u pogledu robe koja je privremeno napustila carinsko područje Unije morem ili zrakom (00050/2016/LEX - C8-0512/2016 - 2016/0229(COD))

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu (00045/2016/LEX - C8-0511/2016 - 2016/0197(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (00034/2016/LEX - C8-0510/2016 - 2013/0443(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (preinaka) (00035/2016/LEX - C8-0509/2016 - 2014/0091(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2347/2002 (00046/2016/LEX - C8-0507/2016 - 2012/0179(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/34/EU u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom (00049/2016/LEX - C8-0505/2016 - 2013/0029(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (00048/2016/LEX - C8-0504/2016 - 2013/0028(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1192/69 Vijeća o zajedničkim pravilima normalizacije računa željezničkih prijevoznika (00047/2016/LEX - C8-0503/2016 - 2013/0013(COD))


7. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

- (O-000135/2016) koje je postavio Giovanni La Via, Françoise Grossetête, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck i Joëlle Mélin, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Lijekovi za pedijatrijsku upotrebu, (2016/2902(RSP)) (B8-1818/2016);

- (O-000145/2016) koje je postavio Mady Delvaux, u ime Odbora JURI, Komisiji: Priznavanje sadržaja dokumenata o građanskom statusu (2016/3000(RSP)) (B8-1819/2016);

- (O-000142/2016) koje je postavio Claude Moraes, u ime Odbora LIBE, Komisiji: Obveze u području viznog reciprociteta, (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016).


8. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

- Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i Kosova o općim načelima sudjelovanja Kosova u programima Unije (13391/2016 - C8-0491/2016 - 2013/0115(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

AFET

mišljenje :

JURI, INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o definiciji, prezentiranju i označivanju jakih alkoholnih pića, upotrebi naziva jakih alkoholnih pića u prezentiranju i označivanju drugih prehrambenih proizvoda te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za jaka alkoholna pića (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 - 2016/0392(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.
U skladu s odredbama članka 307. Ugovora, predsjednik će se o ovom prijedlogu savjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

AGRI, INTA, IMCO

- Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada (COM(2016)0765 - C8-0499/2016 - 2016/0381(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1101/89 te uredaba (EZ) br. 2888/2000 i (EZ) br. 685/2001 (COM(2016)0745 - C8-0501/2016 - 2016/0368(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

ITRE

2) odbora

2.1) izvješća

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o uzajamnom pristupu ribolovu u području Skagerraka za plovila koja plove pod zastavom Danske, Norveške i Švedske (10711/2016 - C8-0332/2016 - 2016/0192(NLE)) - PECH - : Jørn Dohrmann (A8-0321/2016)

- Izvješće koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Republike Uzbekistana s druge strane i izmjeni Sporazuma kako bi se proširila primjena njegovih odredaba na bilateralnu trgovinu tekstilom, uzimajući u obzir istek bilateralnog sporazuma o tekstilu (2016/2226(INI)) - INTA - : Maria Arena (A8-0330/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum o partnerstvu i suradnji kojim se uspostavlja partnerstvo između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Uzbekistana, s druge strane i izmjeni Sporazuma kako bi se proširila primjena njegovih odredaba na bilateralnu trgovinu tekstilom, uzimajući u obzir istek bilateralnog sporazuma o tekstilu (16384/1/2010 - C7-0097/2011 - 2010/0323(NLE)) - INTA - : Maria Arena (A8-0332/2016)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija u unutarnjoj plovidbi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/50/EZ i Direktive Vijeća 91/672/EEZ (COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)) - TRAN - : Gesine Meissner (A8-0338/2016)

- Izvješće o alatima ZPP-a za smanjenje nestabilnosti cijena na poljoprivrednim tržištima (2016/2034(INI)) - AGRI - : Angélique Delahaye (A8-0339/2016)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini kulturne baštine (COM(2016)0543 - C8-0352/2016 - 2016/0259(COD)) - CULT - : Mircea Diaconu (A8-0340/2016)

- Izvješće o općoj reviziji Poslovnika Europskog parlamenta (2016/2114(REG)) - AFCO - : Richard Corbett (A8-0344/2016)

- Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji u 2015. godini (2016/2009(INI)) - LIBE - : József Nagy (A8-0345/2016)

- Izvješće o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2015. godinu i politici Europske unije u tom području (2016/2219(INI)) - AFET - : Josef Weidenholzer (A8-0355/2016)

- Izvješće Dosljedna politika EU-a za kulturne i kreativne industrije (2016/2072(INI)) - ITRE - CULT - : Christian Ehler - : Luigi Morgano (A8-0357/2016)

- * Izvješće o prijedlogu odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2008/376/EZ o usvajanju istraživačkog programa Istraživačkog fonda za ugljen i čelik i o višegodišnjim tehničkim smjernicama za taj program (COM(2016)0075 - C8-0099/2016 - 2016/0047(NLE)) - ITRE - : Jerzy Buzek (A8-0358/2016)

- Izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike (2016/2036(INI)) - AFET - : Elmar Brok (A8-0360/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Protokola o pristupanju Sporazumu o trgovini između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Kolumbije i Perua, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Ekvadora (07620/2016 - C8-0463/2016 - 2016/0092(NLE)) - INTA - : Helmut Scholz (A8-0362/2016)

- Izvješće o pravima žena u državama Istočnog partnerstva (2016/2060(INI)) - FEMM - : Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

- Izvješće o aktivnostima Odbora za predstavke tijekom 2015. (2016/2146(INI)) - PETI - : Ángela Vallina (A8-0366/2016)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Alžirske Narodne Demokratske Republike, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Alžirske Narodne Demokratske Republike o općim načelima sudjelovanja Alžirske Narodne Demokratske Republike u programima Unije (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE)) - AFET - : Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

- * Izvješće o predloženom imenovanju Juhana Partsa za člana Revizorskog suda (12886/2016 - C8-0445/2016 - 2016/0817(NLE)) - CONT - : Bart Staes (A8-0375/2016)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev koji je podnijela Španjolska – EGF/2016/004 ES/ Comunidad Valenciana automobilska industrija) (COM(2016)0708 - C8-0454/2016 - 2016/2298(BUD)) - BUDG - : Esteban González Pons (A8-0379/2016)

2.2) preporuke za drugo čitanje

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/34/EU u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom (11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)) - TRAN - : David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2347/2002 (11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)) - PECH - : Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)) - TRAN - : Wim van de Camp (A8-0373/2016)

- ***II Preporuka za drugo čitanje o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1192/69 o zajedničkim pravilima normalizacije računa željezničkih prijevoznika (11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)) - TRAN - : Merja Kyllönen (A8-0368/2016)


9. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od prosinca 2016 (PE 595.324/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

- Zahtjev kluba GUR/NGL da se u dnevni red uvrsti rasprava o izvješću Corbett na temu Opća revizija Poslovnika Europskog parlamenta (A8-0344/2016), i to nakon izjave Komisije o nizu mjera koje se odnose na energetsku uniju (točka 86., PDOJ).

Govorili su: Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je obrazložio zahtjev, i Philippe Lamberts, koji je podupro zahtjev.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (207 za, 158 protiv, 11 uzdržanih) odobrio zahtjev.

- Zahtjev kluba ENF da se u dnevni red kao druga točka poslijepodnevnog dijela uvrsti izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o stanju u Alepu.

Govorili su: Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je obrazložio zahtjev, i Jean-Luc Schaffhauser, koji je podupro zahtjev.

Parlament je odbio zahtjev.

- Zahtjev kluba EFDD da se iz dnevnog reda izbaci izjava Komisije o stanju u pogledu vladavine prava i demokracije u Poljskoj (točka 103., PDOJ).

Govorili su: James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je obrazložio zahtjev, Marek Jurek, koji je podupro zahtjev, Janusz Lewandowski, koji smatra da je datum rasprave loše odabran jer se poklapa s trideset i petom obljetnicom uvođenja izvanrednog stanja u Poljskoj te je predložio da se pitanje prije nego što se o njemu raspravlja na plenarnoj sjednici najprije razmotri u odboru LIBE (u nazočnosti prvog potpredsjednika Komisije Timmermansa) Terry Reintke, koji je izrazio protivljenje zahtjevu kluba EFDD, i Bogusław Liberadzki, koji je predložio da se rasprava održi u siječnju ili, ako to nije moguće, u srijedu 14. prosinca 2016.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (80 za, 200 protiv, 103 uzdržana) odbacio zahtjev kluba EFDD.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (149 za, 200 protiv, 31 uzdržan) odbacio prijedlog Janusza Lewandowskog.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (193 za, 171 protiv, 21 uzdržan) odobrio zahtjev Bogusława Liberadzkog.

Srijeda

- Zahtjev kluba GUE/NGL da se u dnevni red kao druga točka poslijepodnevnog dijela uvrsti izjava Komisije o Preporuci Komisije koja se odnosi na provedbu deklaracije EU-Turska i o ponovnoj uspostavi premještaja u okviru dublinksog postupka.

Govorili su: Barbara Spinelli, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je obrazložila zahtjev, i Ska Keller, koja je poduprla zahtjev.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (204 za, 149 protiv, 6 uzdržanih) odobrio zahtjev.

- Zahtjev kluba EFDD da se u dnevni red uvrsti izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o napadu na koptsku katedralu u Kairu – sloboda vjeroispovijesti i savjesti.

Govorili su: James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, koji je obrazložio zahtjev, Philippe Lamberts, koji je podupro zahtjev, i Pier Antonio Panzeri, koji je izrazio protivljenje.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (173 za, 150 protiv, 24 uzdržana) odobrio zahtjev.

Četvrtak

Nije bilo predloženih izmjena.

Time je utvrđen plan rada.

°
° ° °

Govorio je Takis Hadjigeorgiou.


10. Normalizacija računa željezničkih prijevoznika ***II - Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika ***II - Jedinstveni europski željeznički prostor***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1192/69 o zajedničkim pravilima normalizacije računa željezničkih prijevoznika [11197/1/2016 - C8-0424/2016 - 2013/0013(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Merja Kyllönen (A8-0368/2016)

Preporuka za drugo čitanje o Stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika [11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Wim van de Camp (A8-0373/2016)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja direktive Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/34/EU u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom [11199/1/2016 - C8-0426/2016 - 2013/0029(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: David-Maria Sassoli (A8-0371/2016)

Merja Kyllönen predstavila je preporuku A8-0368/2016.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Wim van de Camp i David-Maria Sassoli predstavili su svoje preporuke A8-0373/2016 i A8-0371/2016.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Markus Ferber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Bogusław Liberadzki, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Curzio Maltese, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Karima Delli, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tibor Szanyi i Maria Grapini, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Mylène Troszczynski, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Andor Deli, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Pavel Telička, Xabier Benito Ziluaga, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio José Blanco López, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Dominique Riquet, João Ferreira, Deirdre Clune, Claudia Țapardel, Michaela Šojdrová, Karoline Graswander-Hainz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Ismail Ertug.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner i Eleftherios Synadinos.

Govorili su: Violeta Bulc, Merja Kyllönen, Wim van de Camp i David-Maria Sassoli.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.9, točka 9.10 i točka 9.11 zapisnika od 14.12.2016..


11. Pristup tržištu lučkih usluga i financijska transparentnost luka ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stvaranju okvira za pristup tržištu lučkih usluga i financijske transparentnosti luka [COM(2013)0296 - C7-0144/2013 - 2013/0157(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Knut Fleckenstein (A8-0023/2016)

Knut Fleckenstein predstavio je izvješće.

Govorila je Violeta Bulc (povjerenica Komisije).

Govorili su: Elissavet Vozemberg-Vrionidi, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Bogusław Liberadzki, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Peter van Dalen, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gesine Meissner, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Merja Kyllönen, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, i Molly Scott Cato, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Jill Seymour, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Wim van de Camp, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Rosa D'Amato, Lampros Fountoulis, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inés Ayala Sender, Amjad Bashir, Bendt Bendtsen, Janusz Zemke i Maria Grapini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, João Ferreira, Clara Eugenia Aguilera García i Lucy Anderson.

Govorili su: Violeta Bulc i Knut Fleckenstein.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.12 zapisnika od 14.12.2016..


12. Sastav klubova zastupnika

José Inácio Faria više nije član kluba ALDE i 12. prosinca 2016. pridružio se klubu PPE.


13. Sastav odbora

Predsjednik je od Kluba zastupnika PPE-a primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Odbor ENVI: Ivica Tolić umjesto Dubravke Šuice

To će se imenovanje smatrati odobrenim ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


14. Sjeveroistočni Atlantik: dubokomorski stokovi i ribolov u međunarodnim vodama *** II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju posebnih uvjeta za ribolov dubokomorskih stokova u sjeveroistočnom Atlantiku i odredaba za ribolov u međunarodnim vodama sjeveroistočnog Atlantika te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

Isabelle Thomas predstavila je preporuku za drugo čitanje.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Gabriel Mato, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ricardo Serrão Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Czesław Hoc, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Izaskun Bilbao Barandica, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, João Ferreira, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Linnéa Engström, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sylvie Goddyn, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Alain Cadec, Clara Eugenia Aguilera García, David Coburn, Jarosław Wałęsa i Renata Briano.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Francisco José Millán Mon, José Blanco López, Notis Marias i Nicola Caputo.

Govorile su: Věra Jourová i Isabelle Thomas.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika od 13.12.2016..


15. Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji u 2015. godini (rasprava)

Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji u 2015. godini [2016/2009(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: József Nagy (A8-0345/2016)

József Nagy predstavio je izvješće.

Govorila je Věra Jourová (povjerenica Komisije).

Govorili su: Cristian Dan Preda (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO) i Florent Marcellesi (izvjestitelj za mišljenje Odbora FEMM).

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

Govorili su: Edouard Martin (izvjestitelj za mišljenje Odbora PETI), Pavel Svoboda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Péter Niedermüller, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Helga Stevens, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Angelika Mlinar, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Vicky Maeijer, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Carlos Coelho, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Monica Macovei, Marina Albiol Guzmán, Mylène Troszczynski, Csaba Sógor, Soraya Post, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pál Csáky, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski i Juan Fernando López Aguilar.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios i Ramon Tremosa i Balcells.

Govorili su: Věra Jourová i József Nagy.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika od 13.12.2016..


16. Dosljedna politika EU-a za kulturne i kreativne industrije (kratko predstavljanje)

Izvješće o dosljednoj politici EU-a za kulturne i kreativne industrije [2016/2072(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelji: Christian Ehler i Luigi Morgano (A8-0357/2016)

Christian Ehler i Luigi Morgano održali su prezentaciju.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Silvia Costa, Notis Marias, Constance Le Grip, José Blanco López, João Ferreira, Bogdan Brunon Wenta i Jasenko Selimovic.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika od 13.12.2016..


17. Prava žena u državama Istočnog partnerstva (kratko predstavljanje)

Izvješće o pravima žena u državama Istočnog partnerstva [2016/2060(INI)] - Odbor za prava žena i jednakost spolova. Izvjestiteljica: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

Constance Le Grip (umjesto izvjestiteljice) održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Tibor Szanyi, Notis Marias, Jasenko Selimovic i Nicola Caputo.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije).

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 5.6 zapisnika od 13.12.2016..


18. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Ivan Štefanec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Urszula Krupa, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jonás Fernández, Michaela Šojdrová, Notis Marias, Anna Maria Corazza Bildt, Tibor Szanyi, Jozo Radoš, Liadh Ní Riada, Josep-Maria Terricabras, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Lidia Senra Rodríguez, Emilian Pavel, Nicola Caputo, Deirdre Clune i Jasenko Selimovic.


19. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 595.324/OJMA).


20. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:25 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

glavni tajnik

predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Bullmann, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Collins, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Le Pen Jean-Marie, Matera, Messerschmidt, Metsola, Morvai, Nart, Rochefort, Šoltes

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti