Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2016. december 13., Kedd - Strasbourg

2. „Tiszta energia mindenkinek”-csomag (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Bizottság nyilatkozata: „Tiszta energia mindenkinek”-csomag (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke) és Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zdzisław Krasnodębski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fredrick Federley, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Claude Turmes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Zoltán Balczó, független, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin és Carlos Zorrinho.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Jeppe Kofod, Simona Bonafè és Nicolas Bay.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen és Notis Marias.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Maroš Šefčovič.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat