Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 13 ta' Diċembru 2016 - Strasburgu

2. Pakkett "Enerġija Nadifa għal Kulħadd" (dibattitu)
CRE

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Pakkett "Enerġija Nadifa għal Kulħadd" (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) u Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Krišjānis Kariņš f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, Zdzisław Krasnodębski f'isem il-Grupp ECR, Fredrick Federley f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claude Turmes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Dario Tamburrano f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin u Carlos Zorrinho.

PRESIDENZA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Viċi President

Interventi ta': Jeppe Kofod, Simona Bonafè u Nicolas Bay.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen u Notis Marias.

Interventi ta': Miguel Arias Cañete u Maroš Šefčovič.

Id-dibattitu ngħalaq.

Avviż legali - Politika tal-privatezza