Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. december 2016 - Strasbourg

2. Sveženj Čista energija za vse (razprava)
CRE

Izjava Komisije: Sveženj Čista energija za vse (2016/3002(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) in Miguel Arias Cañete (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Krišjānis Kariņš v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Zdzisław Krasnodębski v imenu skupine ECR, Fredrick Federley v imenu skupine ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine GUE/NGL, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Barbara Kappel v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Françoise Grossetête, Flavio Zanonato, Julie Girling, Morten Helveg Petersen, Kateřina Konečná, Roger Helmer, Angelo Ciocca, Sotirios Zarianopoulos, Jerzy Buzek, Martina Werner, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Janusz Korwin-Mikke, Markus Pieper, Miroslav Poche, Evžen Tošenovský, Pavel Telička, Paul Rübig, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Theresa Griffin, Zbigniew Kuźmiuk, Herbert Reul, Adam Gierek, Jadwiga Wiśniewska, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Marek Jurek, Werner Langen, José Blanco López, Bendt Bendtsen, Miriam Dalli, Peter Liese, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Csaba Molnár, Edouard Martin in Carlos Zorrinho.

PREDSEDSTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredsednik

Govorili so Jeppe Kofod, Simona Bonafè in Nicolas Bay.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Tibor Szanyi, Xabier Benito Ziluaga, Henna Virkkunen in Notis Marias.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Maroš Šefčovič.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov