Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2114(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0344/2016

Indgivne tekster :

A8-0344/2016

Forhandlinger :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Afstemninger :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0484

Protokol
Tirsdag den 13. december 2016 - Strasbourg

3. Generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om den generelle revision af Europa-Parlamentets forretningsorden [2016/2114(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett forelagde betænkningen.

Indlæg af Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen).

Talere: Ingeborg Gräßle (ordfører for udtalelse fra CONT), Giovanni La Via (ordfører for udtalelse fra ENVI), Pavel Svoboda (ordfører for udtalelse fra JURI), Rainer Wieland for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra João Ferreira, Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski for ECR-Gruppen, Charles Goerens for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Max Andersson for Verts/ALE-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans for ENF-Gruppen, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold og João Ferreira, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Max Andersson og Rainer Wieland.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Georgios Epitideios og Notis Marias.

Talere: Maroš Šefčovič og Richard Corbett.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.3 i protokollen af 13.12.2016.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik