Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/2114(REG)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0344/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0344/2016

Keskustelut :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Äänestykset :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0484

Pöytäkirja
Tiistai 13. joulukuuta 2016 - Strasbourg

3. Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleinen tarkistaminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen yleisestä tarkistamisesta [2016/2114(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett esitteli mietinnön.

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Giovanni La Via (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Pavel Svoboda (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rainer Wieland PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Kazimierz Michał Ujazdowski ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Max Andersson Verts/ALE-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold ja João Ferreira, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Max Andersson ja Rainer Wieland.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Georgios Epitideios ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič ja Richard Corbett.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.12.2016, kohta 5.3.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö