Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2114(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0344/2016

Ingivna texter :

A8-0344/2016

Debatter :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Omröstningar :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0484

Protokoll
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg

3. Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (debatt)
CRE

Betänkande om den allmänna översynen av parlamentets arbetsordning [2016/2114(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Richard Corbett (A8-0344/2016)

Richard Corbett redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ingeborg Gräßle (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Giovanni La Via (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Pavel Svoboda (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Rainer Wieland för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Max Andersson för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, György Schöpflin, Ramón Jáuregui Atondo, Eleonora Forenza, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miapetra Kumpula-Natri, Sven Giegold och João Ferreira, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Max Andersson och Rainer Wieland.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Georgios Epitideios och Notis Marias.

Talare: Maroš Šefčovič och Richard Corbett.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.3 i protokollet av den 13.12.2016.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy