Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2114(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0344/2016

Predkladané texty :

A8-0344/2016

Rozpravy :

PV 13/12/2016 - 3
CRE 13/12/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 13/12/2016 - 5.3
CRE 13/12/2016 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0484

Zápisnica
Utorok, 13. decembra 2016 - Štrasburg

5.3. Celková revízia rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu (hlasovanie)
CRE

Správa o celkovej revízii rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu [2016/2114(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(kvalifikovaná väčšina potrebná v prípade textu rokovacieho poriadku, jednoduchá väčšina v prípade výkladov a návrhu rozhodnutia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

Prijaté pozmeňujúce návrhy: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3

NÁVRH ROZHODNUTIA

Schválený v znení zmien (P8_TA(2016)0484)

Nové ustanovenia nadobudnú účinnosť v prvý deň schôdze, ktorá sa uskutoční po schôdzi, na ktorej boli prijaté, s výnimkou článku 212 ods. 1 a 2, článku 199 a článku 200 rokovacieho poriadku.

Vystúpenia:

João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, pred hlasovaním, so žiadosťou, aby hlasovanie bolo odložené, a Max Andersson k rozhodnutiu predsedu vyhlásiť pozmeňujúci návrh 320 za neprípustný (predseda objasnil dôvody tohto rozhodnutia).

Parlament v elektronickom hlasovaní (197 za, 453 proti, 39 sa zdržalo) zamietol žiadosť o odloženie hlasovania.

__[A212966]__ predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu __[A212967]__. Ústny pozmeňujúci návrh bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia