Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. december 2016 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

5. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Okvirni sporazum med EU in Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Alžirije v programih Unije *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani o okvirnem sporazumu med Evropsko unijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o splošnih načelih za sodelovanje Ljudske demokratične republike Alžirije v programih Unije [16152/2014 - C8-0152/2015- 2014/0195(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Pier Antonio Panzeri (A8-0367/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka )

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0482)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


5.2. Severovzhodni Atlantik: globokomorski staleži in ribolov v mednarodnih vodah ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi posebnih pogojev za ribolov globokomorskih staležev v severovzhodnem Atlantiku in določb o ribolovu v mednarodnih vodah severovzhodnega Atlantika ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2347/2002 [11625/1/2016 - C8-0427/2016 - 2012/0179(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Isabelle Thomas (A8-0369/2016)

(potrebna kvalificirana večina za zavrnitev stališča Sveta)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P8_TA(2016)0483?)


5.3. Splošna revizija Poslovnika Parlamenta (glasovanje)

Poročilo o splošni reviziji Poslovnika Parlamenta [2016/2114(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Richard Corbett (A8-0344/2016)

(Za besedilo Poslovnika je potrebna kvalificirana večina, za interpretacije in predlog sklepa pa navadna večina.)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

Sprejeti predlogi sprememb: glej prilogo "Izid glasovanj" , točka 3

PREDLOG SKLEPA

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2016)0484)

Nove določbe bodo stopile v veljavo prvi dan delnega zasedanja, ki bo sledilo delnemu zasedanju, na katerem so bile sprejete, razen člena 212(1) in (2), člena 199 in člena 200 Poslovnika.

Govori

João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, pred glasovanjem, ki je zahteval, da se glasovanje preloži, in Max Andersson, o sklepu predsednika, da se predlog spremembe 320 razglasi za nedopustnega (predsednik je razložil temelj tega sklepa).

Z elektronskim glasovanjem (197 za, 453 proti, 39 vzdržanih glasov) je Parlament zavrnil zahtevo za preložitev.

György Schöpflin je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 181, ki je bil upoštevan.


5.4. Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 (glasovanje)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2015 [2016/2009(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: József Nagy (A8-0345/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0485)


5.5. Skladna politika EU za kulturno in kreativno industrijo (glasovanje)

Poročilo o skladni politiki EU za kulturno in kreativno industrijo [2016/2072(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko - Odbor za kulturo in izobraževanje. Soporočevalca: Christian Ehler in Luigi Morgano (A8-0357/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0486)


5.6. Pravice žensk v državah vzhodnega partnerstva (glasovanje)

Poročilo o pravicah žensk v državah vzhodnega partnerstva [2016/2060(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Mariya Gabriel (A8-0365/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2016)0487)

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov