Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

5. Omröstning
Fullständigt förhandlingsreferat

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Ramavtal mellan EU och Algeriet om de allmänna principerna för Algeriets deltagande i unionens program *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

5.2. Nordostatlanten: djuphavsbestånd och fiske i internationella vatten ***II (omröstning)

5.3. Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (omröstning)

5.4. Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2015 (omröstning)

5.5. En konsekvent EU-politik för kulturella och kreativa näringar (omröstning)

5.6. Kvinnors rättigheter i länderna i det östliga partnerskapet (omröstning)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy