Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg

6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Isabelle Thomas - A8-0369/2016
Anja Hazekamp, Luke Ming Flanagan, Daniel Hannan, Steven Woolfe och Seán Kelly

Betänkande Richard Corbett - A8-0344/2016
Frédérique Ries, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Monica Macovei, Marisa Matias, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Steven Woolfe, Diane James, Seán Kelly, Janusz Korwin-Mikke och Richard Corbett

Betänkande József Nagy - A8-0345/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Josu Juaristi Abaunz, Stanislav Polčák, Marek Jurek och Seán Kelly

Betänkande Christian Ehler och Luigi Morgano - A8-0357/2016
Michela Giuffrida, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Steven Woolfe och Seán Kelly

Betänkande Mariya Gabriel - A8-0365/2016
Monica Macovei, Marek Jurek och Seán Kelly.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy