Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 14.15 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

8. Talmannens och ordförandenas underskrift av den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017
Fullständigt förhandlingsreferat

Talmannen, Robert Fico (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden innan de undertecknade den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy