Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 декември 2016 г. - Страсбург

11. Преглед на словашкото председателство на Съвета (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Преглед на словашкото председателство на Съвета (2016/2790(RSP))

Robert Fico (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Vladimír Maňka, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Beatrix von Storch, от името на групата EFDD, Mara Bizzotto, от името на групата ENF, и Zoltán Balczó, независим член на ЕП.

Изказа се Robert Fico.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Правна информация - Политика за поверителност