Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. december 2016 - Strasbourg

11. Status over det slovakiske rådsformandskab (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Status over det slovakiske rådsformandskab (2016/2790(RSP))

Robert Fico (formand for Rådet) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Vladimír Maňka for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Beatrix von Storch for EFDD-Gruppen, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, og Zoltán Balczó, løsgænger.

Indlæg af Robert Fico.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik